<<  Şömine >>
.

Şöminenin kurulumunda ve randımanlı ısı elde edilmesi açısından, güvenlik ve ısı iletkenliği son derece önemlidir Şömine işinin erbabı profesyonel usta tarafından, dışarıdan hava akımına elverişli şekilde ve şöminenin bulunduğu ortama uygun olarak kurulmalıdır. Yoksa, şömine yaptırdığınıza pişman olabilirsiniz.

Şömine kurulurken şömine baca bağlantısı açısı 0o ile 45o arasında olmalıdır. Baca bağlantısında esnek metal boruların kurulması ileriye dönük olarak sıkıntı doğura bilir.

Şömineden şayet istenilen oranda randıman alınamıyorsa bunun en başlı sebeplerinden ilki yanlış yapılan baca bağlantısıdır.

Baca ve baca bağlantılarında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz.

* Hazneden elde edilen ısıya dayanıklı ve yoğunluğa bağlı olarak sızdırmama özeliği olması gerekir. * Baca içi kesit alanın dairesel olmasına dikkat edilmelidir. * İzolasyonun iyi yapılması gerekir. * Baca genişliği, haznenin modeline ve baca yüksekliğine bağlı olarak kurulmalıdır.